Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

DEKAMA Sp. z o.o. Kompleksowe Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne

Address

Postępu 14, 02-676 Warszawa

Tel.

+48 224 562 080, +48 224 562 092, +48 224 562 090

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; architectural and engineering activities

Description

usługi inżynieryjne, sprzęt grzejny, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne