Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Delphi BDU S.C. Joanna Dymowska, Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka

Address

Modlińska 6, lok. 119, 03-216 Warszawa

Tel.

+48 228 112 211, +48 228 143 054, +48 608 012 552

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; technical testing and analysis; primary education, preschools

Description

szkolenia w zakresie BHP, prawa pracy, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej
ocena ryzyka zawodowego, nadzór zewnętrzny
prowadzenie postępowań powypadkowych
doradztwo w zakresie BHP oraz HACCP