Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. - Salon Nr 16

Address

Al. Najświętszej Marii Panny 40/42, 42-200 Częstochowa

Tel.

+48 343 671 530, +48 343 243 726

Country

Poland

WWW

Email

Activity

second hand goods, antiques, retail

Description