Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu - Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu - Punkt Konsultacyjny

Address

Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Tel.

+48 322 307 142

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy dziecka, adopcja