Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Diecezjalne Studium nad Małżeństwem i Rodziną im. bpa Wilhelma Pluty

Address

Pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-075 Zielona Góra

Tel.

+48 684 512 351

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła średnia