Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych

Address

Wagonowa 9, pok. 102, 53-609 Wrocław

Tel.

+48 713 582 737

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

Zakład Pedeutologii
Zakład Badań nad Szkołą
Zakład Technologii Informacyjnych i Statystyki Szkolnej
Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej