Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki

Address

Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

Tel.

+48 713 582 739, +48 713 582 771

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

Zakład Pedagogiki Ogólnej, Zakład Psychologii
Zakład Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, Zakład Wiedzy o Kulturze
Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży, Zakład Historii Edukacji