Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki Specjalnej

Address

Wagonowa 9, pok. 13, 53-609 Wrocław

Tel.

+48 713 582 742

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

Zakład Resocjalizacji
Zakład Oligofrenopedagogiki
Zakład Surdopedagogiki
Zakład Pedagogiki Leczniczej