Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. TEW Grupa Tonsmeier

Address

Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Tel.

+48 713 546 215, +48 608 599 061, +48 608 599 062

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

wywóz odpadów komunalnych - poj.240 l, 1100l
surowce wtórne
wywóz odpadów kontenerami - gruz i inne