Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

Address

Szpitalna 53, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 222 154, +48 146 264 607, +48 146 218 810

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy rehabilitacyjne