Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego

Address

Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria

Tel.

+48 227 273 440, +48 227 273 504, +48 227 273 125

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

dla osób przewlekle somatycznie i przewlekle psychicznie chorych