Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Address

Łubie, Pyskowicka 34, 42-674 Zbrosławice

Tel.

+48 322 331 211, +48 322 331 224

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

dla osób przewlekle psychicznie chorych, placówki socjalne