Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce

Address

Nowa 4/1b, 50-082 Wrocław

Tel.

+48 713 419 900, +48 713 446 631, +48 602 300 510

Country

Poland

WWW

Email

Activity

first aid, medical centers, home doctors; social work activities; news agencies

Description

terapia psychologiczna, profilaktyka, mediacje, informacja