Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ECORYS Polska Sp. z o.o.

Address

Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa

Tel.

+48 223 393 640, +48 223 393 649

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys; business and management consulting; management of holding companies

Description

badanie rynku, doradztwo, zarządzanie przedsiębiorstwami