Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Address

Towarowa 22, CH Jupiter, 00-839 Warszawa

Tel.

+48 228 900 017, +48 228 281 071

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys; primary education, preschools; membership organizations

Description

tworzenie testów, modernizacja i rozwój systemów oceny
ocena i analiza wyników, badania
szkolenia w zakresie rozwoju zawodowego
ocenę efektywności programów nauczania