Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

elektryczne prace montażowe, rozruchowe oraz pomiarowe
rozruch instalacji elektrycznych, próby napięciowe kabli
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
pomiary okresowe urządzeń eksploatowanych, rezystancji uziomów
pomiary uziemień roboczych i ochronnych
sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych i analogowych przyrządów pomiarowych, przekaźników i zabezpieczeń
termowizja
pomiary cieplne i gazowe w przygotowaniu

Name

ELMONT-POMIARY Spółka z o.o.

Address

Klimeckiego 14B/30, 30-706 Kraków

Tel.

+48 126 567 140, +48 126 567 145

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electrical instalation, wiring, elec. heating, elevators, alarm systems installation; architectural and engineering activities; technical testing and analysis