Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Enterprise Ireland - Sekcja Handlowa Ambasady Irlandii

Address

Mysia 5, 00-496 Warszawa

Tel.

+48 225 831 200

Country

Poland

WWW

Email

Activity

embassies, consulates and foreign affairs; science and technology international cooperation

Description

placówki zagraniczne, stowarzyszenia międzynarodowe