Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Eurico Sp. z o.o.

Address

Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel.

+48 227 223 343, +48 227 223 369

Country

Poland

WWW

Email

Activity

basic chemicals, pesticides, paints, pharmaceuticals, soap and detergents, other chemical products, manuf.; rubber and plastic products, manuf.; glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.

Description

kompaktowe izolacje termiczne dla rurociągów napowietrznych
modernizacje i renowacje komór ciepłowniczych
tworzenie i wdrażanie nowych technologii termoizolacyjnych w branży ciepłowniczej