Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii FEEA - Ośrodek Bydgosko-Poznański

Address

Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań

Tel.

+48 618 526 687

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkolenia w zakresie anestezjologii, kursy zawodowe