Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego - Biuro Regionalne w Warszawie

Address

Al. Niepodległości 186/17, Urząd Patentowy, 00-608 Warszawa

Tel.

+48 224 659 886, +48 224 659 896

Country

Poland

WWW

Email

Activity

securities, financial advice, currency exchange; business and management consulting; primary education, preschools

Description

dotacje z funduszy UE, doradztwo, doradca finansowy