Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Europejskie Studium Zawodowe ANAGRA

Address

Piotrkowska 102, 90-004 Łódź

Tel.

+48 426 344 130

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoły policealne - kosmetyka, fryzjerstwo, kreator wizerunku
liceum profilowane - kosmetyka, fryzjerstwo
technikum fryzjerskie