Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

FACTOTUM Szkolenia i Organizacja Działów Obsługi Klienta

Address

Józefitów 5/9, 30-039 Kraków

Tel.

+48 122 650 005, +48 122 650 006

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; primary education, preschools

Description

szkoły dla dorosłych, badania naukowe