Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Falck Medycyna Sp. z o.o. - Biuro Regionalne

Address

Młyńska 21/23, 40-098 Katowice

Tel.

+48 326 610 650, +48 326 610 655

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; first aid, medical centers, home doctors; ambulances, medical transport, medical emergency help

Description

działalnoś ratownicza i lekarska
transport medyczny
szkolenia z pierwszej pomocy oraz ratownictwa
zabezpieczenie medyczne imprez masowych
usługi Auto Assistance