Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Fundacja im. księdza Stefana Niedzielaka

Address

Oboźna 7, lok. 55, 00-332 Warszawa

Tel.

+48 228 273 939, +48 228 272 904

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

pomoc Polakom w byłym ZSRR, organizacje charytatywne