Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego INFOBIBnet

Address

Słowackiego 8, Książnica Kopernikańska, 87-100 Toruń

Tel.

+48 566 226 642

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

grupa inicjatywna bibliotekarzy i bibliotek, organizacje charytatywne