Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Fundacja Pomóżmy Marzeniom

Address

Zagnańska 61, 25-528 Kielce

Tel.

+48 510 030 992, +48 413 618 422

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations

Description

pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą, patologią, ubóstwem