Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Fundacja Pro Musica Camerata

Address

Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Tel.

+48 226 250 565

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; membership organizations; gambling and betting activities

Description

wydawnictwo utworów dawnej muzyki polskiej, sprzedaż wysyłkowa