Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Address

Boh. Westerplatte 9, 65-034 Zielona Góra

Tel.

+48 684 532 219, +48 684 532 293, +48 684 532 292

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; membership organizations

Description

organizacje charytatywne, kursy zawodowe