Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Gdański Uniwersytet Medyczny - Dział Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Address

Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Tel.

+48 583 491 161, +48 583 491 200

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa