Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

GEO-KAT Sp. z o.o.

Address

Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa

Tel.

+48 228 770 880, +48 228 770 897

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; architectural and engineering activities

Description

hydrogeologia, geologia, geologia inżynierska
ochrona środowiska, consulting środowiska
gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
niekonwencjonalne żródła energii