Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Geonum

Address

Podwale 75, p. 316, 50-449 Wrocław

Tel.

+48 717 345 389, +48 601 563 058, +48 605 246 524

Country

Poland

WWW

Email

Activity

computers, office equipment and software, retail; architectural and engineering activities

Description

usługi geodezyjno-kartograficzne
mapy do celów projektowych
geodezyjna obsługa inwestycji
podziały nieruchomości
oprogramowanie autorskie GeoWektor, RZGW_Rzeki