Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Georadar

Address

Wilczyce, Borowa 28a, 51-361 Wrocław

Tel.

+48 713 990 399, +48 502 404 805

Country

Poland

WWW

Email

Activity

demolition, site preparation, earth moving; architectural and engineering activities

Description

georadarowe badania działek budowlanych, zbiorników wodnych, badania archeologiczne
georadarowa diagnostyka dróg, mostów, lotnisk, diagnostyka podtorza, wałów przeciwpowodziowych
lokalizacja tuneli, rur, kanałów, wykopów, murów