Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Grupa Kapitałowa GLINIK S.A. - Ośrodek Wypoczynku Letniego BESKID

Address

Wysowa Zdrój, 38-316 Wysowa

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; sporting activities; gym and physical well-being activities

Description

rezerwacji dokonuje Dom Sanatoryjno-Wypoczynkowy GLINIK