Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Hermex. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi

Address

1 Maja 5, 42-290 Blachownia

Tel.

+48 343 205 187, +48 343 205 011

Country

Poland

WWW

Email

Activity

recycling services; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale

Description

przetwórstwo złomów i odpadów metalurgicznych
produkcja materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa