Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

I Polska Organizacja Odzysku Stolica S.A. - Biuro w Warszawie

Address

Gizów 6, 01-249 Warszawa

Tel.

+48 226 340 683, +48 226 340 685, +48 226 340 687

Country

Poland

WWW

Email

Activity

recycling services; state and commune administration, taxation and customs; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

zarządzanie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
zarządzanie, odzysk i utylizacja odpadów niebezpiecznych