Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Address

Al. Dygasińskiego 5, 30-820 Kraków

Tel.

+48 126 576 619, +48 126 583 711

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools

Description

prywatne liceum, liceum