Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - Oddział Katowice 2

Address

Mickiewicza 3, 40-092 Katowice

Tel.

+48 323 563 100, +48 323 572 306, +48 801 203 040

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory

Description

ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ubezpieczenia