Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Address

Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Tel.

+48 226 202 881, +48 226 521 960, +48 226 240 100

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; research and development activities

Description

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii, historii
wydawanie książek, broszur