Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Badań Literackich PAN - Pracownia Bibliografii Bieżącej

Address

Wieniawskiego 17/19, p. 269, 61-713 Poznań

Tel.

+48 618 528 503, +48 618 520 671

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

prace dokumentacyjne z zakresu literatury, teatru i filmu