Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Badawczy Lasów Państwowych - Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej

Address

Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Tel.

+48 227 150 670, +48 227 153 837

Country

Poland

WWW

Email

Activity

forestry and logging; car wash; research and development activities; state and commune administration, taxation and customs

Description

badania naukowe, leśnictwo, administracja ochrony środowiska