Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

Address

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Tel.

+48 228 490 403, +48 228 490 643

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

placówka naukowo-badawcza, badania naukowe