Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa - Oddział w Poznaniu

Address

Biskupińska 67, 60-463 Poznań

Tel.

+48 618 203 331, +48 618 208 381

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; architectural and engineering activities

Description

badania naukowe, usługi inżynieryjne