Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Address

Instytucka 3, 05-110 Jabłonna k. Warszawy

Tel.

+48 227 653 301, +48 227 653 302

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

badania naukowe