Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk

Address

Weigla 12, 53-114 Wrocław

Tel.

+48 713 371 172, +48 713 709 905, +48 713 709 930

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

Krajowy Bank Dawców Szpiku