Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział w Poznaniu

Address

Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań

Tel.

+48 618 495 100, +48 618 495 170, +48 618 495 155

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; research and development activities; architectural and engineering activities

Description

prognozy meteorologiczne i hydrologiczne
prace geodezyjne, ekspertyzy, opinie i informacje meteorologiczne i hydrologiczne
budowa, eksploatacja posterunków i sieci pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych