Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Ochrony Środowiska - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

Address

Kolektorska 4, 01-692 Warszawa

Tel.

+48 228 338 037, +48 228 332 742, +48 228 337 113

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; state and commune administration, taxation and customs

Description

administracja państwowa, badania naukowe