Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy

Address

Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

Tel.

+48 223 750 525, +48 223 750 501

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

prace badawcze i rozwojowe, badania naukowe