Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Address

Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa

Tel.

+48 223 800 500, +48 223 800 510

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; research and development activities

Description

prace badawcze w dziedzinie informatyki
wydawanie czasopism i książek