Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka - Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek

Address

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Tel.

+48 228 151 540, +48 228 157 491, +48 228 151 541

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description