Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Address

Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa

Tel.

+48 225 367 517, +48 225 367 541, +48 225 367 548

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

instytut, jednostka badawczo-rozwojowa, badania naukowe